33 Niedziela Zwykła, rok C

33 Niedziela Zwykła, rok C

Trzydziesta trzecia Niedziela Zwykła jest często ostatnią niedzielą zwykłą przed uroczystością Chrystusa Króla. Czasem zdarza się, że w kalendarzu wypadają 34 niedziele. Na koniec roku liturgicznego w czytaniach pojawia się więcej odniesień do końca świata. Propozycje pieśni będą miały w związku z tym po części charakter eschatologiczny.

Propozycje pieśni

  • Wejście. Boże mocny, Boże cudów. Na początku zwracamy się do Boga, który słyszy serca drgnienie.
  • Przygotowanie darów. Szczęśliwy, kogo opatrzność Boska, bądź Kto się w opiekę. W czasie przygotowania darów będziemy modlić się słowami Psalmu 91, wierząc że Bóg ma nas w swojej opiece.
  • Komunia. Idzie, idzie Bóg prawdziwy. Pieśń eucharystyczna, w której nazywamy Boga Sędzią Sprawiedliwym.
  • Uwielbienie. Dzięki Ci, Panie, za Ciało Twe i Krew. Uwielbimy Boga śpiewem dziękczynienia za dar Eucharystii.
  • Zakończenie. Chwała, moc i dziękczynienie. Liturgię zamknijmy wezwaniem do Chrystusa, w którym jest nasza cała nadzieja. Można wybrać dowolną pieśń maryjną, na przykład Zdrowaś Maryja.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *