20 Niedziela Zwykła – Rok A

W dzisiejszej Ewangelii kobieta woła Jezusa słowami: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! W śpiewach będziemy odzwierciedlać to błaganie. Wejście. Boże, jesteś moim Bogiem [Ciebie całą duszą pragnę]. Przygotowanie darów. Ojcze z niebios. Komunia. Panie, pragnienia ludzkich serc. Uwielbienie. O usłysz mój głos. Zakończenie. Można wybrać radosny śpiew Jezus Chrystus jest moim zbawieniem. Dobrą …

19 Niedziela Zwykła — Rok A

Wejście. Pod Twą obronę. Ta pieśń to taki niedzielny klasyk. Pasuje do wielu różnych okazji, na przykład kiedy chodzi o zaufanie w każdym czasie: czy toń spokojna, czy huczą fale. Przygotowanie darów. O przyjdź (modlitwa) — ze śpiewnika F. Rączkowskiego. Komunia. Panie, pragnienia ludzkich serc. Uwielbienie. Będę śpiewał Tobie. Zakończenie. …

8 Niedziela Zwykła  — Rok A

Liturgia Słowa ósmej niedzieli jest bogata w treść, która w pierwszej chwili może wydawać się różnorodna. W czytaniach dominuje temat zaufania, jakim człowiek ma obdarzyć Bożą Opatrzność. Na początek zaśpiewamy dobrze znaną pieśń O Opatrzności Boskiej. Propozycje pieśni Wejście. Kto się w opiekę. Przygotowanie darów. Ciebie całą duszą pragnę. W refrenie śpiewamy Boże… …

7 Niedziela Zwykła — Rok A

Można powiedzieć, że czytania na 7 Niedzielę Zwykłą odmieniają słowo miłość przez wszystkie możliwe przypadki. Na pierwszy plan wysuwa się miłość bliźniego i miłość nieprzyjaciół. W związku z tym będziemy szukać podobnego wydźwięku w pieśniach. Propozycje pieśni Wejście. Milujcie się wzajemnie. Przygotowanie darów. Jeden chleb — w drugiej części pierwszej zwrotki …

5 Niedziela Zwykła — Rok A

Czy wypada zagrać Wy jesteście na ziemi światłem mym w V Niedzielę Zwykłą roku A? W Ewangelii usłyszymy, że jesteśmy światłem świata i solą ziemi. Będziemy próbowali zaakcentować to przesłanie w pieśniach. Wejście: Głoś Imię Pana — zwrotki 1 i 3. Wśród komentarzy do dzisiejszej liturgii można zauważyć między innymi myśl, że bycie światłem świata …

4 Niedziela Zwykła —  Rok A

W Ewangelii przewidzianej na 4 Niedzielę Zwykłą Roku A usłyszymy Osiem Błogosławieństw. Wejście. Pod Twą obronę. Będziemy prosili, by Bóg nam błogosławił: Ty nam błogosław. Przygotowanie darów: Ciebie całą duszą pragnę — refren nawiązuje do pierwszego czytania, w którym prorok Sofoniasz namawia, by szukać Pana. Komunia: Dzisiaj w Betlejem. Ta pozycja na …