Wigilia Paschalna

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się przed kościołem przy ognisku. Kapłan święci ogień, ozdabia paschał i zapala go od nowego ognia. Wnosząc w ciszy paschał do kościoła, trzykrotnie zatrzymuje się, śpiewając Orędzie Paschalne (Exultet) Po przyniesieniu paschału do ołtarza okadza się go, a następnie diakon wykonuje Orędzie Wielkanocne. Jedną z części …

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawa się mszy świętej. Liturgia rozpoczyna się w ciszy. Kapłan pada na twarz przed ołtarzem. Kiedy uda się na miejsce przewodniczenia odmawia modlitwę. Liturgia Słowa Liturgia Słowa przebiega w sposób znany ze mszy świętej. Czyta się opis męki Jezusa Chrystusa. …

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

Obrzędy Wielkiego Czwartku odbywają się w czasie mszy świętej. Antyfona na wejście Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa: * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Warto zaśpiewać samą antyfonę. Jeśli nie jest znana, wybieramy odpowiednią pieśń o zbliżonej treści (np. W krzyżu …

Msza z poświęceniem Krzyżma

Msza Krzyżma formalnie nie należy do obrzędów Triduum Paschalnego. Ponieważ jednak odbywa się w Wielki Czwartek, pojawia się wśród propozycji śpiewów na Triduum Paschalne. Propozycje pieśni Wejście. Ludu kapłański. Poświęcenie Olejów i Przygotowanie darów. Przyjmij pieśń Odkupicielu. Komunia. Panie, pragnienia ludzkich serc. Uwielbienie. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. Zakończenie. Weź w …