2 Niedziela Wielkanocna, czyli co zaśpiewać w Święto Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego jest jednym z tych dni, w które trudno dobrze dobrać repertuar. Problem polega na tym, że z jednej strony mamy nidzielę w Oktawie Wielkanocy, z drugiej zaś Święto Miłosierdzia. W pieśniach powinny zatem przeplatać się treści o zmartwychwstaniu i o miłosierdziu. Propozycje pieśni Wejście. Misericordes sicut Pater. Hymn Roku …

Psalm na Niedzielę Palmową

(Ps 22,8-9.17-20.23-24)

Refren: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą,
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli,
niech go ocali, jeśli go miłuje”.

Sfora psów mnie opadła,
otoczyła mnie zgraja złoczyńców
Przebodli moje ręce i nogi,
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka:
pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Będę głosił swym braciom Twoje imię
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie,
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela”.

Nuty

Wjeżdża Król nasz

1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy.
Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.

Ref. Hosanna, hosanna Synowi Bożemu,
Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!

2. Dziatki róże, palmy, ziele sypią Mu pod nogi,
Wdzięczne matki płaszcze ścielą; jedzie Chrystus drogi.

3. Wokół słychać okrzyk gromki: Niechaj Chrystus żyje!
Tną hebrajskie pacholęta palmy i lilije.

4. Brzmi: Hosanna! Witaj Zbawco! Wnijdź Błogosławiony!
W imię Pańskie wchodzisz do nas! – brzmi na wszystkie strony.

5. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie,
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie.

6. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie,
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie.

Nuty:

Sekwencja Wielkanocna

tekst: lekcjonarz mszalny, melodia: ks. I. Pawlak Dostępne harmonizacje: Wersja poprawiona (2016). Plik zawiera dwie strony z nowego śpiewnika na Triduum Paschalne. Starsza wersja opublikowana w Harmonizacjach Pieśni Kościelnych (2005). Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, pojednał nas z …

Niedziela Zmartwychwstania

Procesja rezurekcyjna (rano) Kapłan przybywa w ciszy do Grobu Pańskiego. K: Chrystus zmartwychwstał W: Prawdziwie zmartwychwstał lub: K: Niebo i ziemia się cieszą, alleluja. W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Lub: W: Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste, alleluja. Kapłan intonuje Wesoły nam dzień dziś nastał po powrocie procesji do kościoła śpiewa …

Wigilia Paschalna

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się przed kościołem przy ognisku. Kapłan święci ogień, ozdabia paschał i zapala go od nowego ognia. Wnosząc w ciszy paschał do kościoła, trzykrotnie zatrzymuje się, śpiewając Orędzie Paschalne (Exultet) Po przyniesieniu paschału do ołtarza okadza się go, a następnie diakon wykonuje Orędzie Wielkanocne. Jedną z części …

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawa się mszy świętej. Liturgia rozpoczyna się w ciszy. Kapłan pada na twarz przed ołtarzem. Kiedy uda się na miejsce przewodniczenia odmawia modlitwę. Liturgia Słowa Liturgia Słowa przebiega w sposób znany ze mszy świętej. Czyta się opis męki Jezusa Chrystusa. …

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

Obrzędy Wielkiego Czwartku odbywają się w czasie mszy świętej. Antyfona na wejście Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa: * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Warto zaśpiewać samą antyfonę. Jeśli nie jest znana, wybieramy odpowiednią pieśń o zbliżonej treści (np. W krzyżu …

Chwała Tobie, czyli Aklamacja na Wielki Post

Na jaką melodię gracie Chwała Tobie Królu Wieków i Chwała Tobie Słowo Boże?

Chciałbym przedstawić Wam moją własną propozycję. W załączniku znajdziecie nuty Chwała Tobie Królu Wieków do pobrania1 wraz z harmonizacją.  Zachęcam do komentowania.

Drobne uwagi praktyczne

Ponieważ tekst aklamacji Chwała Tobie Królu Wieków został wykorzystany dwukrotnie, może pojawić się pytanie o sposób wykonania. W zamyśle taka „podwójna“ aklamacja ma funkcjonować jako całość. Czyli kantor podaje melodię całej aklamacji, którą wierni (w całości) powtarzają. Po podaniu wersetu, wierni odpowiadają śpiewem aklamacji.

Melodia w nutach pojawia się z tekstem Chwała Tobie Królu Wieków. Nie ma przeszkód, żeby wykorzystać ją do aklamacji Chwała Tobie Słowo Boże.

 

 

Msza z poświęceniem Krzyżma

Msza Krzyżma formalnie nie należy do obrzędów Triduum Paschalnego. Ponieważ jednak odbywa się w Wielki Czwartek, pojawia się wśród propozycji śpiewów na Triduum Paschalne. Propozycje pieśni Wejście. Ludu kapłański. Poświęcenie Olejów i Przygotowanie darów. Przyjmij pieśń Odkupicielu. Komunia. Panie, pragnienia ludzkich serc. Uwielbienie. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz. Zakończenie. Weź w …