Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

Obrzędy Wielkiego Czwartku odbywają się w czasie mszy świętej.

Antyfona na wejście

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa: * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.

por. Ga 6, 14

Warto zaśpiewać samą antyfonę. Jeśli nie jest znana, wybieramy odpowiednią pieśń o zbliżonej treści (np. W krzyżu cierpienie).

Gloria (Chwała na wysokości Bogu)

W czasie śpiewu Chwała na wysokości Bogu tradycyjnie biją wszystkie dzwony w kościele, zaś po odśpiewaniu tego hymnu, dzwonki zastępuje się kołatkami, zwanymi również klekotkami zależnie od regionu. W Polsce dość powszechnie przyjęło się, że na ten czas milkną również organy. Zabrzmią ponownie z towarzyszeniem dzwonów w czasie hymnu Gloria zaśpiewanego w czasie liturgii Wigilii Paschalnej.

Obrzęd obmycia nóg

Po kazaniu może wystąpić obrzęd obmycia nóg. W tym czasie śpiewa się pieśni o miłości:

 • Przykazanie nowe.
 • Miłujcie się wzajemnie.

Przygotowanie darów

Przygotowanie darów w Wielki Czwartek otrzymało szczególny wymiar. Zgodnie z zaleceniami z Mszału, odbywa się procesja z darami, przeznaczonymi dla ubogich. Wybieramy pieśni, które nawiązują do troski o drugiego człowieka, czy mówią o miłości bliźniego:

 • Gdzie miłość wzajemna i dobroć.
 • Jeden chleb.

Antyfona na komunię

To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. * Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie * na moją pamiątkę.

1 Kor 11, 24-25

Liturgia Wielkiego Czwartku, nazywana również pamiątką Ostatniej Wieczerzy, nawiązuje do ustanowienia Eucharystii. W czasie procesji komunijnej wybierzmy pieśni eucharystyczne, w których znajdziemy nawiązania do Ostatniej Wieczerzy:

 • Pan wieczernik przygotował.
 • Panie pragnienia ludzkich serc.
 • Witaj pokarmie
 • Panie dobry jak chleb.
 • Bądźże pozdrowiona.
 • Hymn etiopski (Chleb niebiański dał nam Pan).
 • Dziękujemy Ci Ojcze nasz.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu

Kiedy zakończy się modlitwa po komunii, formuje się procesja, w której przenosi się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji. Istnieje wielowiekowa tradycja, aby w tym czasie zaśpiewać hymn w całości:

Po przyjściu na miejsce następuje chwila adoracji bez słów, po której kapłan z asystą, służbą liturgiczną wracają do zakrystii w ciszy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *