Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek

Obrzędy Wielkiego Czwartku odbywają się w czasie mszy świętej.

Antyfona na wejście

Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa: * w nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, * przez Niego jesteśmy zbawieni i oswobodzeni.
Warto zaśpiewać samą antyfonę. Jeśli nie jest znana, wybieramy odpowiednią pieśń o zbliżonej treści (np. W krzyżu cierpienie)

Gloria

W czasie śpiewu Chwała na wysokości Bogu biją dzwony. Po odśpiewaniu tego hymnu nie używa się dzwonków. W Polsce tradycyjnie przyjęło się, że milkną również organy. Zabrzmią ponownie w czasie tego hymnu w liturgii Wigilii Paschalnej.

Obrzęd obmycia nóg

Po kazaniu może wystąpić obrzęd obmycia nóg. W tym czasie śpiewa się pieśni o miłości:

  • Przykazanie nowe.
  • Miłujcie się wzajemnie.

Przygotowanie darów

Przygotowanie darów w tym dniu ma szczególny wymiar. Mszał zaleca procesję z darami dla ubogich. Wykonujemy odpowiednie pieśni o dobranej tematyce

  • Gdzie miłość wzajemna i dobroć.

Antyfona na komunię

To jest Ciało moje za was wydane; * ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. * Czyńcie to, ile razy spożywać będziecie * na moją pamiątkę.

Liturgia Wielkiego Czwartku jest uczestnictwem w Ostatniej Wieczerzy. W czasie procesji komunijnej wykonujemy pieśni eucharystyczne:

  • Pan wieczernik przygotował.
  • Panie pragnienia ludzkich serc.
  • Panie dobry jak chleb.
  • Bądźże pozdrowiona.
  • Hymn etiopski (Chleb niebiański dał nam Pan).
  • Dziękujemy Ci Ojcze nasz.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu

Po modlitwie po komunii w procesji niesie się Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji. W tym czasie śpiewa się hymn (cały)

  • Sław języku tajemnicę (Pange lingua)

po chwili adoracji w ciszy, kapłan i cała służba liturgiczna wracają do zakrystii w ciszy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *