31 Niedziela Zwykła – rok C

31 Niedziela Zwykła – rok C

W czytaniach 31 Niedzieli Zwykłej roku C na pierwszy plan wysuwa się historia Zacheusza – człowieka niskiego wzrostu, któremu tak zależało na tym, żeby słuchać Jezusa, że wspiął się na drzewo. Co ciekawe, Jezus zauważa go i przyjmuje zaproszenie do jego domu. Dzieje się to mimo opinii tłumu, że Zacheusz jest grzesznikiem. Propozycje pieśni będą związane z tą historią. Spróbujemy postawić się w miejscu Zacheusza, wołając do Boga, aby nas usłyszał. Wyrazimy ufność, że Bóg jest naszą nadzieją i siłą.

Propozycje pieśni

 • Wejście.
  • Chrystus to nadzieja cała nasza. Liturgię rozpoczniemy od wołania do Jezusa, który jest naszą nadzieją i prowadzi nas do Boga.
  • Nie opuszczaj nas (Jezu). Pieśń, która odnosi się do Antyfony na wejście: Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Spiesz mi na pomoc, Panie, zbawienie moje.
 • Przygotowanie darów. Panie, umocnij wiarę naszą. W czasie przygotowania darów pomodlimy się o przymnożenie naszej wiary.
 • Komunia.
  • Jezu, Jezu do mnie przyjdź. Procesja komunijna to kolejna okazja, aby wczuć się w postawę Zacheusza i zaprosić Jezusa do siebie – choć prośba ta będzie miała charakter eucharystyczny, duchowy.
  • Można wybrać inny śpiew eucharystyczny, na przykład Hymn etiopski (Chleb niebiański dał nam Pan).
 • Uwielbienie. Duszo Chrystusowa. Uwielbimy Boga słowami modlitwy, której tekst pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku.
 • Zakończenie.
  • Z dawna Polski Tyś Królową. Mszę świętą zamkniemy śpiewem maryjnym. Zwrócimy się do Matki Bożej, aby podała rękę ociemniałym i skróciła cierpienia niewytrwałym.
  • Jeśli 31 Niedziela Zwykła przypada w październiku, można wybrać śpiew, nawiązujący do modlitwy różańcowej, na przykład Z różańcem świętym w dłoni.
  • Ciekawą propozycją będzie pieśń Królowej Anielskiej, w której wołamy różami uwieńczmy jej skroń. Co prawda autor w słowie róże ma prawdopodobnie na myśli kwiaty, jednak w szerszej interpretacji może ono również oznaczać róże różańcowe.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *