32 Niedziela Zwykła – rok C

32 Niedziela Zwykła – rok C

W Ewangelii przewidzianej na 32 Niedzielę Zwykłą roku C Jezus odpowiada na trudne pytanie. Chodzi o żonę, której mąż wcześniej umiera i wiąże się z innym mężczyzną, zgodnie z ówczesnym prawem. Jezus tłumaczy, że prawa boskie różnią się od praw ziemskich. Nawiązuje do zmartwychwstania, które wprowadza ludzi w inną rzeczywistość. Co zatem zagrać? Jakie wybrać propozycje pieśni?

Propozycje pieśni

  • Wejście. Pokładam w Panu ufność mą. Śpiew, który w psalmie nawiąże do Antyfony na wejście: Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucho na moje wołanie. Można tez wybrać inną pieśń o podobnej tematyce, na przykład Z tej biednej ziemi.
  • Przygotowanie darów. Złącz, Panie, miłujących Cię. Wybieramy pieśń, która w tekście odnosi się do rzeczywistości po śmierci, po zmartwychwstaniu, gdzie królować będzie miłość.
  • Komunia. Jezu w Hostii utajony. Śpiew eucharystyczny, nawiązujący do umiłowania Chrystusa.
  • Uwielbienie. Panie mój, cóż Ci oddać mogę. Będziemy wychwalali Boga za Jego dary.
  • Zakończenie. W każdym strapieniu. Na koniec zwrócimy się do Miłosierdzia Bożego.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *