8 Niedziela Zwykła – Rok C

8 Niedziela Zwykła – Rok C

Wybór czytań na 8 Niedzielę Zwykłą w roku C jest bardzo ciekawy. Przewija się w nim kilka tematów. Spróbujmy dobrać do nich ciekawe propozycje pieśni.

W pierwszym czytaniu i Ewangelii pojawia się wątek wydawania dobrych owoców. W Mądrości Syracha usłyszymy, że jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka (Syr 27, 6). Natomiast Ewangelia św. Łukasza mówi wprost, że nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo (Łk 6, 43-44). To jednak nie koniec, ponieważ w Ewangelii Jezus sprzeciwia się obłudzie, pytając czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? (Łk 6, 41)

W drugim czytaniu na 8 Niedzielę Zwykłą św. Paweł namawia nas, aby cieszyć się zwycięstwem Jezusa nad śmiercią. Całość zaś spina radosny psalm 92 (91) Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże, w którym płynie sporo słów wdzięczności.

Propozycje pieśni

  • Wejście. Być bliżej Ciebie chcę. Rozpoczynamy liturgię pogodną pieśnią, chwalącą Boga.
  • Przygotowanie darów. Boże, którego dobroć się unosi.
  • Komunia. Jezusowi cześć i chwała. Będziemy chwalić Jezusa i dziękować mu za Jego zmartwychwstanie.
  • Uwielbienie. Będę śpiewał Tobie – w nawiązaniu do refrenu psalmu responsoryjnego.
  • Zakończenie. Śpiew do Matki Bożej: Matko pocieszenia lub O Maryjo, bez grzechu poczęta.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *