Posypmy głowy popiołem, czyli o tym, co zagrać w Środę Popielcową

Środa Popielcowa to szczególna uroczystość. Gromadzi w kościołach tak znaczną liczbę wiernych, że ustępuje miejsca chyba jedynie Pasterce. Trzeba też przyznać, że na mszy w Środę Popielcową ludzie śpiewają bardzo słabo. Czyżby miało to związek ze ścisłym postem? Propozycje pieśni Wejście. Boże lud Twój. W drugiej części śpiewamy liczne na …

8 Niedziela Zwykła  — Rok A

Liturgia Słowa ósmej niedzieli jest bogata w treść, która w pierwszej chwili może wydawać się różnorodna. W czytaniach dominuje temat zaufania, jakim człowiek ma obdarzyć Bożą Opatrzność. Na początek zaśpiewamy dobrze znaną pieśń O Opatrzności Boskiej. Propozycje pieśni Wejście. Kto się w opiekę. Przygotowanie darów. Ciebie całą duszą pragnę. W refrenie śpiewamy Boże… …

7 Niedziela Zwykła — Rok A

Można powiedzieć, że czytania na 7 Niedzielę Zwykłą odmieniają słowo miłość przez wszystkie możliwe przypadki. Na pierwszy plan wysuwa się miłość bliźniego i miłość nieprzyjaciół. W związku z tym będziemy szukać podobnego wydźwięku w pieśniach. Propozycje pieśni Wejście. Milujcie się wzajemnie. Przygotowanie darów. Jeden chleb — w drugiej części pierwszej zwrotki …

Jak wstawić nuty do Worda

Minęło już ponad dwadzieścia lat od czasu powstania oprogramowania do edycji nut, jednak pewne problemy pozostały bez rozwiązania. Mam tu na myśli łączenie nut z tekstem. No dobrze, trochę przesadziłem. Rozwiązania oczywiście są, ale mają pewne ograniczenia. Wiele z nich nie należy do praktycznych. Z kolei te praktyczne wymagają trochę warsztatu, żeby się …

5 Niedziela Zwykła — Rok A

Czy wypada zagrać Wy jesteście na ziemi światłem mym w V Niedzielę Zwykłą roku A? W Ewangelii usłyszymy, że jesteśmy światłem świata i solą ziemi. Będziemy próbowali zaakcentować to przesłanie w pieśniach. Wejście: Głoś Imię Pana — zwrotki 1 i 3. Wśród komentarzy do dzisiejszej liturgii można zauważyć między innymi myśl, że bycie światłem świata …