5 Niedziela Zwykła – Rok A

5 Niedziela Zwykła – Rok A

Czy wypada zagrać Wy jesteście na ziemi światłem mym w V Niedzielę Zwykłą roku A?
W Ewangelii usłyszymy, że jesteśmy światłem światasolą ziemi. Będziemy próbowali zaakcentować to przesłanie w pieśniach.

  • Wejście: Głoś Imię Pana — zwrotki 1 i 3. Wśród komentarzy do dzisiejszej liturgii można zauważyć między innymi myśl, że bycie światłem świata oznacza zachętę do głoszenia Ewangelii. Otwórzmy zatem tę niedzielę wspólnym śpiewem: Głoś Imię Pana razem ze wszystkim, co żyje (trzecia zwrotka).
  • Przygotowanie darów: Gdzie miłość wzajemna i dobroć.
  • Komunia: Zbliżam się w pokorze.
  • Uwielbienie: Słowo Chlebem się staje — pieśń eucharystyczna, pamięci prof. Andrzeja Nikodemowicza, zmarłego 28 stycznia 2017 roku. Dobrym wyborem będzie W Tobie jest światło, ponieważ Bóg jest tym światłem, które mamy nieść na ziemi.
  • Zakończenie: Wy jesteście na ziemi światłem mym. Charakter tego utworu bliższy jest piosence ewangelicznej, niż pieśni kościelnej. Tekst co prawda pochodzi z Ewangelii św. Mateusza (por. Mt 5, 13-16), jednak melodia ma wyraźne korzenie w muzyce popularnej. Ponieważ sam śpiew wrósł na stałe w muzyczną tradycję naszych kościołów, nie widzę przeszkód, żeby zagrać go na zakończenie mszy świętej. W takim wypadku proponuję odpowiednio dobrać sposób harmonizacji, aby uniknąć pewnych rozwiązań zaczerpniętych z muzyki rozrywkowej.
    W pewnych szczególnych okolicznościach rozważyłbym zamianę — zagranie Wy jesteście na ziemi światłem mym na wejście, a wtedy na zakończenie Głoś Imię Pana. Oczywiście tylko w drodze wyjątku i jako rozwiązanie tymczasowe. Mam tu na myśli parafie, w których z różnych względów spotkamy się z ugruntowanym zwyczajem śpiewania dużej ilości piosenek religijnych. Również dotyczy to wybranych mszy świętych w ciągu dnia — na przykład z udziałem pielgrzymów. Nie jestem zwolennikiem drastycznych zmian. Uważam, że muzyk kościelny powinien wykazać się pewną elastycznością: najpierw zrozumieć charakter swojej parafii, a potem delikatnie, acz zdecydowanie prowadzić w dobrym kierunku.
Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. Pingback: 5 Niedziela Zwykła, rok A – propozycje pieśni – Pięciolinia po godzinach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *