8 Niedziela Zwykła  – Rok A

8 Niedziela Zwykła  – Rok A

Liturgia Słowa ósmej niedzieli jest bogata w treść, która w pierwszej chwili może wydawać się różnorodna. W czytaniach dominuje temat zaufania, jakim człowiek ma obdarzyć Bożą Opatrzność. Na początek zaśpiewamy dobrze znaną pieśń O Opatrzności Boskiej.

Kto się w opiekę
O Opatrzności Boskiej — Kto się w opiekę według śpiewnika Mioduszewskiego z 1838 roku. (źródło: Google Books)

Propozycje pieśni

  • Wejście. Kto się w opiekę.
  • Przygotowanie darów. Ciebie całą duszą pragnę. W refrenie śpiewamy Boże… Ciebie z troską szukam, co nawiązuje do ewangelicznej zachęty Starajcie się naprzód o królestwo Boga (Mt 6, 33).
  • Komunia. Pan zstąpił z nieba. Pieśń eucharystyczna.
  • Uwielbienie. Duszo Chrystusowa. Pełna ufności modlitwa św. Ignacego z Loyoli.
  • Zakończenie. Jezu, ufam Tobie. Liturgię kończymy wezwaniem do zaufania.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *