4 Niedziela Zwykła —  Rok A

4 Niedziela Zwykła —  Rok A

W Ewangelii przewidzianej na 4 Niedzielę Zwykłą Roku A usłyszymy Osiem Błogosławieństw.

  • Wejście. Pod Twą obronę. Będziemy prosili, by Bóg nam błogosławił: Ty nam błogosław.
  • Przygotowanie darów: Ciebie całą duszą pragnę — refren nawiązuje do pierwszego czytania, w którym prorok Sofoniasz namawia, by szukać Pana.
  • Komunia: Dzisiaj w Betlejem. Ta pozycja na liście może wzbudzić kontrowersje. Opinie na temat śpiewania kolęd po okresie są różnorodne, szerszy komentarz zamieszczam w oddzielnym poście.
  • Uwielbienie — w nawiązaniu do Ewangelii: Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka lub O, Jezu, cichy i pokorny.
  • Zakończenie: Błogosław, Panie, nas. Dodatkowo — jako druga pieśń —  dowolna kolęda.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *