Propozycje pieśni na Niedzielę Świętej Trójcy

Propozycje pieśni na Niedzielę Świętej Trójcy

Niedziela Świętej Trójcy przypada już w okresie zwykłym, dokładnie tydzień po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Propozycje pieśni na Niedzielę Świętej Trójcy będą zawierały przede wszystkim śpiewy o i do Świętej Trójcy.

Boże w Trójcy Niepojęty, Ojcze, Synu, Duchu Święty,
Tobie chwałę oddajemy, niech dla Ciebie dziś żyjemy.

Kiedy ranne. Franciszek Karpiński (1742-1825)

Musimy liczyć się z tym, że nie ma zbyt wiele pieśni, które skomponowano na cześć Trójcy Świętej. Z kolei istniejące pieśni możemy w zdecydowanej większości zaliczyć do grupy śpiewów mało znanych. Tradycyjnie zatem pojawi się kilka bardziej znanych pieśni, których treść nawiązuje do tematu.

Propozycje pieśni na Niedzielę Świętej Trójcy

Poranne liturgie można rozpocząć, zachęcając ludzi do śpiewu Kiedy ranne, ze względu na treść piątej zwrotki. Taką dodatkową pieśń można wspólnie wykonać kilka minut przed mszą świętą – aby zdążyć zaśpiewać wszystkie zwrotki.

  • Wejście. Jeden w naturze. Propozycja pieśni na wejście to chyba najbardziej znany śpiew do Trójcy Świętej. Co ciekawe, jej melodia ma więcej zastosowań. Możemy ją spotkać na przykład w nabożeństwie śpiewanej Drogi Krzyżowej.
  • Przygotowanie darów. Już słońce wschodzi ogniste. Właściwie jest to pieśń poranna. Istnieje też jej odmiana wieczorna, w której słowo wschodzi zmienia się w schodzi. Myślę jednak, że nie będzie to przeszkadzało, aby – parafrazując – Trójca Święta w sercach naszych rozlała miłość.
  • Komunia. Wybieramy pieśń eucharystyczną, na przykład Witaj pokarmie.
  • Uwielbienie. Przez chrztu świętego. Ta propozycja może wydawać się z pozoru dziwna. Nic bardziej mylnego. W refrenie zaśpiewamy Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących nieść.
  • Zakończenie. Niechaj z nami będzie Pan. W ostatniej zwrotce (Prowadź wśród zawiłych dróg) znajdziemy odniesienie od Trójcy Świętej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *