Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się przed kościołem przy ognisku. Kapłan święci ogień, ozdabia paschał i zapala go od nowego ognia. Wnosząc w ciszy paschał do kościoła, trzykrotnie zatrzymuje się, śpiewając

Orędzie Paschalne (Exultet)

Po przyniesieniu paschału do ołtarza okadza się go, a następnie diakon wykonuje Orędzie Wielkanocne. Jedną z części Exultetu jest dialog – taki jak przed prefacją. Odśpiewanie Exultetu kończy uroczyste Amen

Orędzie Wielkanocne - zakończenie
Orędzie Wielkanocne – zakończenie

Liturgia Słowa

Uroczysta Liturgia Słowa Wigilii Paschalnej składa się z trzech do siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po każdym z nich następuje psalm responsoryjny i modlitwa kapłana. Po ostatnim czytaniu (psalmie i modlitwie) śpiewa się

  • hymn Chwała na wysokości Bogu przy akompaniamencie organów i biciu w dzwony. Od tego momentu organy grają.

Następuje modlitwa i epistoła (czytanie z Nowego Testamentu). Po jej odczytaniu kapłan uroczyście intonuje Alleluja, śpiewa się psalm na przykład paschalny psalm allelujatyczny, po którym następuje Ewangelia.

Liturgia chrzcielna

Rozpoczyna się odśpiewaną Litanią do Wszystkich Świętych, potem katechumeni przyjmują chrzest (a także bierzmowanie jeśli jest przewidziane). Następnie kapłan uroczyście błogosławi wodę do pokropienia.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrztu kapłan kropi lud wodą święconą. W tym czasie śpiewa się

  • Com przyrzekł Bogu

Następuje modlitwa powszechna i dalej msza święta.

Przygotowanie darów

Śpiewa się pieśni wielkanocne

Antyfona na komunię

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha;*
obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja.

Jeśli Procesja rezurekcyjna odbywa się w Niedzielę rano, Wigilia Paschalna kończy się uroczystym rozesłaniem:

Procesja rezurekcyjna (po liturgii)

K: Chrystus zmartwychwstał
W: Prawdziwie zmartwychwstał

lub:

K: Niebo i ziemia się cieszą, alleluja.
W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Lub:
W: Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste, alleluja.

Kapłan intonuje

po powrocie procesji do kościoła śpiewa się

  • Ciebie Boga wysławiamy

po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Marii Panny, według lokalnej tradycji

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. Pingback: Msza Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek – Pięciolinia po godzinach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *