Wigilia Paschalna

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się przed kościołem przy ognisku. Kapłan święci ogień, ozdabia paschał i zapala go od nowego ognia. Wnosząc w ciszy paschał do kościoła, trzykrotnie zatrzymuje się, śpiewając

Orędzie Paschalne (Exultet)

Po przyniesieniu paschału do ołtarza okadza się go, a następnie diakon wykonuje Orędzie Wielkanocne. Jedną z części Exultetu jest dialog – taki jak przed prefacją. Odśpiewanie Exultetu kończy uroczyste Amen

Orędzie Wielkanocne - zakończenie

Liturgia Słowa

Uroczysta Liturgia Słowa składa się z trzech do siedmiu czytań ze Starego Testamentu. Po każdym z nich następuje psalm responsoryjny i modlitwa kapłana. Po ostatnim czytaniu (psalmie i modlitwie) śpiewa się

 • hymn Chwała na wysokości Bogu przy akompaniamencie organów i biciu w dzwony. Od tego momentu organy grają.

Następuje modlitwa i epistoła (czytanie z Nowego Testamentu). Po jej odczytaniu kapłan uroczyście intonuje Alleluja, śpiewa się psalm, po którym następuje Ewangelia.

Liturgia chrzcielna

Rozpoczyna się odśpiewaną Litanią do Wszystkich Świętych, potem katechumeni przyjmują chrzest (a także bierzmowanie jeśli jest przewidziane). Następnie kapłan uroczyście błogosławi wodę do pokropienia.

Po odnowieniu przyrzeczeń chrztu kapłan kropi lud wodą święconą. W tym czasie śpiewa się

 • Com przyrzekł Bogu

Następuje modlitwa powszechna i dalej msza święta.

Przygotowanie darów

Śpiewa się pieśni wielkanocne

 • Zwycięzca śmierci

Antyfona na komunię

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha;*
obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja.

 • Otrzyjcie już
 • Nie zna śmierci
 • Radośnie Panu hymn śpiewajmy

Procesja rezurekcyjna (po liturgii)

K: Chrystus zmartwychwstał
W: Prawdziwie zmartwychwstał

lub:

K: Niebo i ziemia się cieszą, alleluja.
W: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Lub:
W: Ze zmartwychwstania Twojego, Chryste, alleluja.

Kapłan intonuje

 • Wesoły nam dzień dziś nastał

po powrocie procesji do kościoła śpiewa się

 • Ciebie Boga wysławiamy

po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem śpiewa się wielkanocną antyfonę do Najświętszej Marii Panny, według lokalnej tradycji

 • Wesel się Królowo miła
 • Królowo niebieska wesel się o Maryjo
 • Królowo nieba wesel się o Pani
 • Raduj się nieba Królowo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *