Światło na oświecenie pogan, czyli o 2 lutego

Światło na oświecenie pogan, czyli o 2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada 2 lutego. W Polsce funkcjonuje jeszcze tradycyjna nazwa Święta Matki Boskiej Gromnicznej. Ale to nie wszystko. Tego dnia obchodzimy też Dzień Życia Konsekrowanego. Dobierając śpiewy, zazwyczaj biorę pod uwagę wsystkie trzy aspekty tego święta.

Propozycje pieśni na 2 lutego

Wejście

Gdy się Chrystus rodzi. Tu sprawa jest dość prosta, jeśli nie oczywista. Wystarczy spojrzeć na Antyfonę na wejście, której tekst to po prostu słowa tej kolędy. Wydaje mi się zatem, że nawet nie bardzo wypada zaproponować tu coś innego.

Procesja

Kantyk Symeona – Światło na oświecenie pogan. Jest to polska adaptacja śpiewu gregoriańskiego Lumen ad revelationem gentium. Z moich obserwacji wynika, że współcześnie funkcjonują do niego dwie melodie. Jedna z nich jest stosunkowo prosta i można znaleźć ją na przykład w Exultate Deo. Druga zaś jest oparta na oryginale gregoriańskim, melodię można znaleźć w śpiewniku Rączkowskiego, bądź w Siedleckim, czy poniżej w przykładzie nutowym. Osobiście preferuję tę drugą – przykład można znaleźć na nagraniu. Jeżeli procesja trwa dłużej, warto mieć w zapasie dodatkowy śpiew. Można posłużyć się kolędą Bóg się rodzi.

Przygotowanie darów

Pieśń maryjna, na przykład Zdrowaś Maryja. To takie odniesienie do polskiej tradycji.

Komunia

Jezusa ukrytego. Właściwie jest to pieśń eucharystyczna, więc jej wybór jako śpiewu na komunię nie powinien rodzić wątpliwości. Dodatkowo w tekście znajdują się zwroty wszystko oddać dla Niego [dla Jezusa], czy dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy mu. To ukłon z mojej strony w stronę osób, które wybrały życie konsekreowane. One – bardziej, niż kto inny – rozumieją słowa tej pieśni: oddają wszystko dla Jezusa i poświęcają mu życie.

Uwielbienie

Magnificat [Uwielbiaj duszo moja sławę pana mego]. Jest to zakonna wersja hymnu Magnificat. Wspólne odśpiewanie tej pieśni podnosi charakter Dnia Życia Konsekrowanego. Mój wybór wynika z faktu, że zazwyczaj gram w tym dniu jedną mszę świętą i jest to uroczysta liturgia z udziałem osób konsekrowanych z całej diecezji, które podkreślają doniosłość tego śpiewu postawą stojącą.

Zakończenie

My chcemy Boga. Wracam na moment do polskiej tradycji, do Święta Matki Boskiej Gromnicznej. Treść tej pieśni, to w największej ogólności hasło: przez Maryję do Boga. Dlatego liturgię mszy świętej kończę odśpiewaniem tego hymnu.

Tak to wygląda z mojej perspektywy. Jeśli masz inny pomysł, zostaw po sobie ślad w komentarzu. Ale najpierw nuty.

Światło na oświecenie pogan

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. Paweł I.

    To szczytna idea, by odnieść repertuar liturgiczny do tychże 3 okazyj, Panie Jerzy. Jednak jest 1 bardzo proste rozwiązanie, choć trudne zarazem w realizacji. Otóż nie musimy dobierać repertuaru. Repertuar już mamy. Wystarczy zaśpiewać wszystkie propria z Graduału 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *