Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa stanowi pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii. Zależnie od wybranej formuły, może odbyć się procesja z palmami, bądź samo poświęcenie palm. Co ciekawe, wśród propozycji muzycznych znajdziemy liczne śpiewy własne Niedzieli Palmowej, wykonywane jedynie raz w roku.

Propozycje pieśni

Kliknij na tytuł pieśni, aby wyświetlić tekst i nuty.

Rozpoczęcie liturgii

Hosanna Synowi Dawidowemu, czyli Antyfona na wejście Niedzieli Palmowej, którą zazwyczaj powtarza się trzykrotnie.

Pamiątka wjazdu do Jerozolimy

Mszał Rzymski przewiduje 3 formy upamiętnienia wjazdu Jezusa do Jerozolimy:

 • Procesja z palmami, Liturgia rozpoczyna się przed kościołem. Kapłan pozdrawia zgromadzonych, odmawia modlitwę i święci palmy w ciszy, a następnie czyta się Ewangelię. Jeśli Ewangelia jest śpiewana, przed i po Ewangelii wykonuje się tradycyjny dialog. Po odczytaniu Ewangelii formuje się procesja, która udaje w kierunku głównych drzwi świątyni. W tym czasie śpiewa się odpowiednie pieśni, które można znaleźć poniżej.
 • Uroczyste wejście. Druga forma upamiętnienia wjazdu do Jerozolimy jest odmianą tej pierwszej, przewidzianą we wnętrzu świątyni. Podobnie rozpoczyna się od pozdrowienia, poświęcenia palm w ciszy oraz odczytania Ewangelii. Następnie kapłan wraz z asystą ruszą ustaloną drogą w kierunku ołtarza.
 • Zwykłe wejście to najprostsza forma do wyboru, ograniczona jedynie do poświęcenia palm. Kapłan pozdrawia wiernych, odmawia modlitwę, a następnie święci palmy. W tym czasie śpiewa się pieśń o Chrystusie Królu, na przykład Hołd Tobie, sława i cześć, Chrystus Wodzem, Wjeżdża Król nasz.

Pieśni na procesję z palmami

W czasie procesji śpiewa się pieśni nawiązujące do wjazdu Jezusa do Jerozolimy, bądź wychwalające Jezusa jako Króla, na przykład:

 • Hołd Tobie, sława i cześć.
 • Chrystus Wodzem.
 • Antyfona 1 według Mszału Rzymskiego:
  Dzieci Żydowskie wyszły naprzeciw Pana niosąc gałązki oliwne i głośno wołając: Hosanna na wysokości!
  Albo: Dzieci wolały: Hosanna na wysokości!
 • Antyfona 2 według Mszału Rzymskiego:
  Dzieci żydowskie uścielały sukniami drogę i głośno wołały: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
  Albo: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
 • Kiedy asysta wraz z celebransem zbliża się do ołtarza, śpiewa się hymn do Chrystusa Króla:

Liturgia Słowa

 • Psalm responsoryjny. Specjalna melodia na na Niedzielę Palmową, skomponowana przez ks. Ireneusza Pawlaka.
 • Aklamacja przed Ewangelią. Chwała Tobie Królu Wieków.
 • Męka Pańska:
  • Na początku nie odpowiada się Chwała Tobie, Panie.
  • Jeśli wśród osób wykonujących Mękę Pańską jest kapłan, na koniec intonuje Oto Słowo Pańskie, na co odpowiada się Chwała Tobie Chryste, jak w każdej mszy świętej. Praktyka jednak podpowiada, że lepiej być przygotowanym na tę odpowiedź nawet jeśli nie ma kapłana.

Przygotowanie darów

Po Męce Pańskiej śpiewamy już wyłącznie pieśni pasyjne.

Komunia

Śpiewy pasyjne:

Zakończenie

 • Któryś za nas cierpiał rany. Proponuję zakończyć liturgię trzykrotnym śpiewem, który dodatkowo można podkreślić odpowiednim doborem głosów w organach. A potem nastąpi wymowna cisza.

W czasie nabożeństwa Gorzkich Żali śpiewamy trzecią część.

Print Friendly, PDF & Email

One comment

 1. Pingback: Wielki Tydzień 2020 w czasie pandemii – Pięciolinia po godzinach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *