20 Niedziela Zwykła – Rok A

20 Niedziela Zwykła – Rok A

W dzisiejszej Ewangelii kobieta woła Jezusa słowami: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!

W śpiewach będziemy odzwierciedlać to błaganie.

  • Wejście. Boże, jesteś moim Bogiem [Ciebie całą duszą pragnę].
  • Przygotowanie darów. Ojcze z niebios.
  • Komunia. Panie, pragnienia ludzkich serc.
  • Uwielbienie. O usłysz mój głos.
  • Zakończenie. Można wybrać radosny śpiew Jezus Chrystus jest moim zbawieniem. Dobrą propozycją będzie w tym miejscu pieśń ku czci Matki Bożej.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *