7 Niedziela Zwykła — Rok A

Można powiedzieć, że czytania na 7 Niedzielę Zwykłą odmieniają słowo miłość przez wszystkie możliwe przypadki. Na pierwszy plan wysuwa się miłość bliźniego i miłość nieprzyjaciół. W związku z tym będziemy szukać podobnego wydźwięku w pieśniach. Propozycje pieśni Wejście. Milujcie się wzajemnie. Przygotowanie darów. Jeden chleb — w drugiej części pierwszej zwrotki …