27 Niedziela Zwykła, rok C

27 Niedziela Zwykła, rok C

Propozycje pieśni na 27 Niedzielę Zwykłą roku C będą związane z czytaniami. Usłyszymy prośbę uczniów Jezusa o przymnożenie wiary, a także zachętę do słuchania Słowa Bożego i cierpliwości w oczekiwaniu na Pana.

  • Wejście. Bóg kiedyś stał się jednym z nas. W pierwszym czytaniu usłyszymy, że mamy cierpliwie czekać na Pana. W refrenie wyrazimy to oczekiwanie słowami przyjdź, Jezu mój.
  • Przygotowanie darów. Panie, umocnij naszą wiarę. W Ewangelii uczniowie proszą Jezusa, aby przymnożył ich wiarę. Będziemy prosić o umocnienie naszej wiary.
  • Komunia. Jezusa ukrytego. Pieśń eucharystyczna, która w pierwszej zwrotce zachęca, aby wiarą ukorzyć (…) zmysły i rozum.
  • Uwielbienie. Niechaj sławią Cię narody (Boże zmiłuj się nad nami). Będziemy wielbić Boga, wyrażając życzenie, aby Jego chwała rozniosła się po całej ziemi. Warto zwrócić uwagę na czwartą zwrotkę, która odnosi się do jesieni: ziemia plony już wydała.
  • Zakończenie. Zawitaj Królowo Różańca Świetego. Na zakończenie wybierzemy śpiew do Maryi. Ponieważ 27 Niedziela Zwykła przypada zazwyczaj w październiku, śpiewamy pieśń do Matki Bożej Różańcowej. Można zaintonować inny śpiew maryjny.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *