Zwiastowanie Pańskie 25 marca

Zwiastowanie Pańskie 25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Śpiewy o zwiastowaniu przenoszą nas w okres Adwentu, chociaż uroczystość zazwyczaj obchodzimy w czasie Wielkiego Postu.

Propozycje pieśni

  • Wejście. Archanioł Boży Gabriel.
  • Przygotowanie darów. Po upadku człowieka grzesznego.
  • Komunia. Chrystus Pan karmi nas: pieśń, która często towarzyszy świętom maryjnym, ponieważ w jej zwrotkach śpiewamy hymn Magnificat. Można również wybrać pieśń eucharystyczną, na przykład Bądźże pozdrowiona, w której zaśpiewamy Witaj Jezu, Synu Maryi.
  • Uwielbienie. Magnificat, najlepiej w wersji zgodnej z lokalną tradycją: Uwielbiaj duszo moja, Wielbij dusza moja Pana, czy inne. Nie ma przeszkód, żeby wybrać śpiew dziękczynny: Dzięki, o Panie. Można również wykonać jedną z kompozycji Ave Maria.
  • Zakończenie. Zdrowaś Maryja. Można też wybrać inny śpiew do Matki Bożej.
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *