30 Niedziela Zwykła – Rok B

30 Niedziela Zwykła – Rok B

30 Niedziela Zwykła (rok B) przepełniona jest radością i nadzieją. W Liturgii Słowa prorok Jeremiasz nawołuje do radości, psalmista tchnie nadzieję nad rzekami Babilonu, natomiast w Ewangelii Jezus uzdrawia niewidomego. Postaramy się, aby pieśni wybrane na ten dzień niosły podobną, pozytywną wiadomość.

Propozycje pieśni

  • Wejście. Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Liturgię rozpoczynamy wezwaniem do radości.
  • Przygotowanie darów. Złącz, Panie, miłujących Cię. Punktem wyjścia tej pieśni jest właściwie miłość, ale w tekście odnajdziemy też sporo nadziei i radości.
  • Komunia. Jezusa ukrytego. Na komunię wybieramy śpiew eucharystyczny. Szczególnie polecam drugą zwrotkę, w której przebywanie z Jezusem jest źródłem radości.
  • Uwielbienie. Cały świat niech śpiewa tę pieśń. Na uwielbienie zabrzmi pieśń, która namawia do radości w słowach niech cały świat weseli się w Bogu.
  • Zakończenie. Zawitaj Królowo Różańca Świętego. Liturgię zakończymy śpiewem do Matki Bożej – jeżeli trwa październik, najlepsza będzie pieśń do Matki Bożej Różańcowej. Ale równie dobrze można wybrać inną pieśń maryjną.

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie

Jr 31, 7-9

Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.

Oto Słowo Boże.

Psalm responsoryjny

Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Mówiono wtedy między poganami:
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił”.
Pan uczynił nam wielkie rzeczy
i ogarnęła nas radość.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Odmień znowu nasz los, Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją,
żąć będą w radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Idą i płaczą
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością
niosąc swoje snopy.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Drugie czytanie

Hbr 5, 1-6

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem», jak i w innym miejscu: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Oto Słowo Boże.

Aklamacja przed Ewangelią

2 Tm 1, 10b

Refren: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył, *
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Refren: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia

Mk 10, 46b-52

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! „Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!”

Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Oto Słowo Pańskie

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *