V Niedziela Wielkiego Postu – Rok A

Piąta Niedziela Wielkiego Postu, to czas na śpiewy pasyjne. Propozycje pieśni Wejście. Zawitaj Ukrzyżowany. Przygotowanie darów. Krzyżu Chrystusa. Komunia. Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz. Pieśń eucharystyczna, o charakterze wielkopostnym. Uwielbienie. Boże mój, Boże, szukam Ciebie. Kompozycja Pawła Bębenka. Zakończenie. Któryś za nas cierpiał rany. Po liturgii Stabat Mater — na przykład z melodią …