Co grać na nabożeństwie majowym

Co grać na nabożeństwie majowym

Rozgrzejcie palce, bo będziemy grać, grać i grać. Albo gardła – aby śpiewać, śpiewać i jeszcze raz śpiewać.

Jaki przebieg ma nabożeństwo majowe? Nie będzie tajemnicą, jeśli dodam, że w każdej parafii można spotkać pewne odstępstwa od tej reguły. Niemniej można się spodziewać, że ogólny schemat będzie zbliżony do takiego:

Uwagi praktyczne

Pieśni do Matki Bożej

W czasie nabożeństwa majowego gram dwie pieśni maryjne – jedną na początku, drugą zaś na końcu.

Można spotkać w tym miejscu dwie szkoły. W tej pierwszej usłyszymy na początku Chwalcie łąki, a na koniec – po nabożeństwie – inną pieśń maryjną. Osobiście jestem zwolennikiem odwrotnej praktyki, aby na początku wybrać dowolną pieśń maryjną, a Chwalcie łąki zagrać na końcu.

Zwróćcie uwagę na to, że przy pierwszej pieśni maryjnej zazwyczaj gramy jedną zwrotkę, maksymalnie dwie1. Natomiast po nabożeństwie zazwyczaj jest więcej czasu i można spokojnie zaśpiewać wszystkie cztery zwrotki Chwalcie łąki.

Wezwanie i modlitwa po litanii

W ciągu roku

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, † uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie wielkanocnym

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, † osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Nabożeństwo majowe rozpoczyna się od Wystawienia Najświętszego Sakramentu. Intonujemy pieśni eucharystyczne, o charakterze adoracyjnym:

W czasie śpiewu kapłan uda się do Tabernakulum, aby wyciągnąć konsekrowaną Hostię i umieścić ją w Monstrancji. Potem klęknie przed Najświętszym Sakramentem i okadzi go.

Repozycja

Repozycja to schowanie Najświętszego Sakramentu.

Po Błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy, natomiast kapłan wyciąga Hostię z Monstrancji i przekłada do kustodii. Kiedy zaś chowa ją w Tabernakulum, intonujemy krótką pieśń dziękczynną:

  • Wielbię Ciebie.
  • Chwała i dziękczynienie.
  • Niech będzie chwała i cześć.

Tym razem nie powtarzamy śpiewu trzykrotnie, aby jak najszybciej rozpocząć pieśń maryjną.

Print Friendly, PDF & Email
  1. A potem czujemy poganiający nas oddech celebransa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *